Revija Cool

Uredništvo

Odgovorna urednica
Nina Kramberger

nina@cool.si

Sodelavci v Sloveniji:
Samo Kokec, Nina Kramberger, Samo Janko Kolenc, Katja Kosi

COOL sodeluje z OK!, glavni urednik: Neven Kepeski

Novinarji:
Marina Dimić, Maja Jelić, Željka Rajič, Andreja Šturlić, Dean Bertoncelj.

Fotografije
shutterstock.com, Fotolia.com, arhiv revije COOL in EPH

Lektorica
Sabina Prosen

Grafično oblikovanje
Zeleni Kit

Oglasno trženje

marketing@cool.si
telefon: 02 320-8000

Naročniški oddelek
02/235 33 21, 02/235 33 26, 02/235 34 13

Naslov uredništva
Revija COOL

COOL Media d. o. o.
Tkalski prehod 4
2000 Maribor

e-mail: revija@cool.si

Izdaja
COOL Media d. o. o.

Tkalski prehod 4
2000 Maribor

Direktorici:

Nina Kramberger, Sabina Prosen

Tisk
Vjestnik, Hrvaška

Povprečna naklada
10 000 izvodov

Cene:
Cena izvoda je 3,50 EUR. Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98) sodi revija med proizvode za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 9,5%. Davek na dodano vrednost je vračunan v ceni revije.

Izhaja 2. ponedeljek v mesecu. Rokopisov in fotografij ne vračamo. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem uredništva.

Tekoča številka
Cool - Digster

Novice s Facebooka

Najnovejši videospot

Anketa

Katera posebna izdaja COOLa ti je najbolj všeč?

Sintal