POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje Cool Media d. o. o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Cool Media d. o. o.  se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob registraciji ali ob naročilu ali jih bomo od vas pridobili, ker ste obiskali našo spletno stran, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Cool Media d. o. o., Popovičeva ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija.

Dostop do vaših podatkov ali izbris lahko kadarkoli zahtevate tako, da pošljete zahtevek na info@cool.si

 

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov 

Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.cool.si se na spletnem strežniku, ki gostuje na strežnikih Neoserv, avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Več informacij o tem lahko najdete na povezavi O piškotkih na dnu spletne strani.

Cool Media d. o. o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Za potrebe hišne analitike uporabljamo Google Analytics. Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo.

 

Spletna naročnina

Ob sklenitvi naročniškega razmerja morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila:

ime in priimek,

naslov prejemnika,

naziv podjetja,

naslov podjetja,

elektronski naslov,

telefonska številka ali GSM številka.

 

Če je prejemnik druga oseba kot plačnik položnice, morate v spletni naročilnici izpolniti še podatke o prejemniku revij:

ime in priimek,

naslov prejemnika,

naziv podjetja,

naslov podjetja

 

Podatki, ki so zbrani ob sklenitvi naročniškega razmerja, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti podjetja Cool Media d. o. o., to je za sklenitev naročniškega razmerja. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo ponudbe, pripravo in sklenitev pogodbe/naročnine ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

 

Nagradne igre, natečaji

Za namene nagradnih iger, ki jih izvajamo v reviji Cool ter posebnih izdajah, nam morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo nagradne igre in za podelitev nagrade:

ime in priimek,

naslov prejemnika,

elektronski naslov,

telefonska številka ali GSM številka.

Podatki, ki so zbrani za namene nagradnih iger, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti podjetja Cool Media d. o. o., to je za možnost podelitve nagrade izbranemu nagrajencu. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe/nagradne igre. Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

 

V kolikor je nagrado v nagradni igri podeljuje tretja oseba, bo podjetje Cool Media d. o. o. z vašo privolitvijo posredovala vaše podatke tretji osebi samo z namenom izročitve nagrade. Tretja oseba bo vodila vaše podatke samo za namene določene nagradne igre.

 

Cool Media se zavezuje, da bodo nagrajenci:

– objavljeni v naslednjem izidu reviji COOL (določeno v nagradni igri)

– objavljeno bo ime, priimek in kraj, iz katerega so.

Potem uredništvo revije COOL umakne podatke o izžrebancih iz javne objave in jih izbriše. Računovodstvo hrani podatke v skladu z Zakonom o dohodnini.

Zasebnost in varstvo podatkov: Uredništvo revije COOL, podjetje Cool Media d. o. o. bo podatke nagrajencev (ime, priimek in kraj) objavilo samo z namenom, da obvesti nagrajence, da so bili izžrebani (in jim posreduje nagrade) in jih ne bo uporabljajo v nobene druge namene.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

 

Objava vaših izdelkov/stvaritev v reviji

S pošiljanjem vaših izdelkov (kolaži, pisma, fotografije, odgovori na vprašanja za članke, zgodbe …) na e-pošto za objavo v reviji se strinjate, da podjetje Cool Media d. o. o. vaše izdelke v reviji objavi. V ta namen nam morate zraven izdelka posredovati tudi podatke, ki jih potrebujemo za objavo in v primeru podelitve nagrade za poslan izdelek:

ime in priimek,

naslov prejemnika,

elektronski naslov,

telefonska številka ali GSM številka.

Podatki, ki so zbrani za namene nagradnih iger, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti podjetja Cool Media d. o. o., to je za možnost podelitve nagrade izbranemu nagrajencu. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe/nagradne igre. Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

 

V kolikor je nagrado v nagradni igri podeljuje tretja oseba, bo podjetje Cool Media d. o. o. z vašo privolitvijo posredovala vaše podatke tretji osebi samo z namenom izročitve nagrade. Tretja oseba bo vodila vaše podatke samo za namene določene nagradne igre.

 

Nakup preko spleta

Z naročilom, nakupom in plačilom izdelkov na spletni strani www.revija@cool.si se strinjate,  da podjetje Cool Media d. o. o. uporabi vaše podatke za potrebe pošiljanja revij in izdelkov, ki ste jih naročili in kupili. Ob sklenitvi razmerja/plačila morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila:

ime in priimek,

naslov prejemnika,

naziv podjetja,

naslov podjetja,

elektronski naslov.

Podatki, ki so zbrani ob sklenitvi naročniškega razmerja, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti podjetja Cool Media d. o. o., to je za sklenitev naročniškega razmerja. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo ponudbe, pripravo in sklenitev pogodbe/naročnine ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh podatkov nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

 

 

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

ponudnikom poštnih storitev (odpošiljanje revij), ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov; ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme; administratorju in skrbniku spletne strani.

Upravljavec zbrane osebne podatke z vašo privolitvijo posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

 

Obdobje hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

– dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev;

– vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (pogodbe, naročilnice) se hranijo še 5 let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), je rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena; vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

 

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Cool Media d. o. o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

 

Vaše pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje

Cool Media d. o. o.:

potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe),

omogoči pravico do omejitve obdelave,

omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki,

omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje Cool Media d. o. o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Cool Media d. o. o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Kontakt upravljavca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Cool Media d. o. o.:

 

Kontaktna oseba: Sabina Prosen
Telefonska številka: 041 89 33 44
Elektronski naslov: sabina@cool.si

 

Končna določila
Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

V Mariboru, dne 24. 5. 2018

 

[wpgdprc_access_request_form]